Περιστάσεις

''Στεφάνια, σταυροί και καρδιές συλλυπητηρίων "

hello.